Presentació

Des del mes d'abril de 2017, trobaràs el nostre blog a la nova pàgina web www.ub.edu/cultural. Pots accedir també directament des d'aquest LINK. El blog ofereix a estudiants i professionals de la gestió cultural reflexions i notícies d'interès en aquest sector: seminaris, publicacions, entrevistes, documents de recerca...  

Desde el mes de abril de 2017, encontrarás nuestro blob en la nueva página web www.ub.edu/cultural. Puedes acceder también directamente a través de este LINK. El blog ofrece a los estudiantes y profesionales de la gestión cultural reflexiones y noticias de interés en este sector: seminarios, publicaciones, entrevistas, documentos de investigación…

From April 2017, you can find our blog on a new web page www.ub.edu/cultural - You can also access from this LINK. The blog offers to students and practitioners in Cultural Management articles and news related to the sector: seminars, publications, interviews, research documents...