8 de juny 2014

Projectes Professionals: Alumni IV


La Laia Serra va estudiar el Màster Universitari de la UB del Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona i actualment volem compartir el seu projecte del qual és coordinadora: Comusitrària: art per a la construcció social.

Comusitària és una organització impulsada per Noemí Rubio i Laia Serra que té per objectiu promoure, difondre i actuar en el marc del Desenvolupament Cultural Comunitari. Des de la convicció que les polítiques culturals i educatives deuen vincular-se a la realitat i necessitats del context on es desenvolupen per contribuir a la cohesió social, dediquen la seva tasca a articular projectes artístics singulars en l'àmbit públic i privat, assessorar institucions culturals i del Tercer Sector així com investigar i fer formació en universitats i per l'Administració Pública per tal de fer extensible l'ideari i les pràctiques de l'art comunitari.


Més informació:
www.comusitaria.wix.com/comusitaria

www.comusitaria.wix.com/periplus
facebook.com/comusitaria
twitter.com/comusitaria

Mail de contacte:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada